مرکز مشاوره تحصیلی احمدی
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1397/03/19 ساعت 14:00 - پایان: 1397/03/22 ساعت 14:00
شروع: 1397/03/19 ساعت 14:00 - پایان: 1397/03/22 ساعت 14:00
آزمون های آنلاین
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 14:00
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 14:00
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 11:30
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 13:00
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 12:30
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 12:30
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 13:30
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 12:30
شروع: 1399/04/15 ساعت 12:00 - پایان: 1399/04/15 ساعت 14:00
شروع: 1399/04/13 ساعت 11:00 - پایان: 1399/04/13 ساعت 20:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/03/23 ساعت 16:00 - پایان: 1399/04/26 ساعت 23:00
شروع: 1399/03/29 ساعت 16:00 - پایان: 1399/04/26 ساعت 23:00
شروع: 1399/04/06 ساعت 18:00 - پایان: 1399/04/25 ساعت 23:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر