مرکز مشاوره تحصیلی احمدی
اطلاعیه ها
ثبت نام در آزمون
هیچ آزمونی ثبت نشده است.
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون
شروع: 1397/03/19 ساعت 14:00 - پایان: 1397/03/22 ساعت 14:00
شروع: 1397/03/19 ساعت 14:00 - پایان: 1397/03/22 ساعت 14:00
آزمون های آنلاین
شروع: 1399/08/14 ساعت 11:00 - پایان: 1399/08/14 ساعت 11:20
شروع: 1399/07/23 ساعت 12:00 - پایان: 1399/07/23 ساعت 17:00
مشاهده نتیجه آزمون
شروع: 1399/05/23 ساعت 18:00 - پایان: 1399/05/30 ساعت 18:00
شروع: 1399/05/23 ساعت 18:00 - پایان: 1399/05/30 ساعت 18:00
شروع: 1399/05/24 ساعت 08:00 - پایان: 1399/05/28 ساعت 08:00
شروع: 1399/05/24 ساعت 08:00 - پایان: 1399/05/29 ساعت 08:00
شروع: 1399/07/13 ساعت 08:00 - پایان: 1399/07/20 ساعت 08:00
توسعه توسط شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر